v-prstencich-saturnu-se-opet-objevily-zahadne-utvary-pripominajici-paprsky

V prstencích Saturnu se opět objevily záhadné útvary připomínající paprsky

author
0 minutes, 20 seconds Read

Plynný obr Saturn momentálně prochází obdobím rovnodennost, během nějž se jeho prstence svými hranami naklánějí směrem ke Slunci a objevují se v nich záhadné útvary připomínající světlé či tmavé (v závislosti na úhlu pohledu) paprsky.

Stále ovšem nevíme, proč má tento jev sezónní charakter, ani …
Pokračovat ve čtení

Podobné články